Valvottavatiedote 11.8.2014 – 47/2014

EBA on julkaissut vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ITS) korjauksia sisältävän luonnoksen

Luonnos sisältää muutoksia 29.6.2014 voimaan tulleeseen komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014. Muutokset koskevat raportoitavien COREP- ja FINREP-taulukoiden rakennetta sekä niihin liittyvää ohjeistusta.

Raportoitavien taulukoiden rivien ja sarakkeiden otsikointia on tarkennettu, taulukoiden viittauksia päivitetty sekä täsmennetty ohjeistusta. Kaikki tehdyt muutokset käyvät ilmi EBAn verkkopalvelusta ladattavista päivitetyistä liitteistä.

Luonnoksen mukaisten muutosten on tarkoitus tulla voimaan joulukuun 2014 tilanteen raportoinnista alkaen.

Teknisten täytäntöönpanostandardien luonnos liitteineen on ladattavissa EBAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • riskiasiantuntija Riku Thilman, riku.thilman(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5539 (COREP), ja
  • analyytikko Sinikka Loponen, sinikka.loponen(at)finanssivalvonta.fi, (FINREP), puhelin 010 831 5239.