Valvottavatiedote 15.8.2014 – 49/2014

EBA julkaissut ohjeet varainhankintasuunnitelmien (funding plans) raportoinnista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 30.6.2014 julkaissut verkkopalvelussaan ohjeet varainhankintasuunnitelmien (funding plans) raportoinnista ja siihen liittyvistä määritelmistä. Harmonisoitu varainhankintasuunnitelmien raportointi pohjautuu Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB) suositukseen 2012/21. Harmonisoitu varainhankintasuunnitelmien raportointi EU:ssa auttaa kansallisia valvontaviranomaisia varainhankintasuunnitelmien arvioinnissa ja suunnitelmien vaikutuksien arvioinnissa liittyen reaalitalouden rahoitukseen. Harmonisoitu raportointi mahdollistaa myös varainhankintasuunnitelmien arvioinnin EU-tasolla.

Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB) suosituksen mukaisesti raportointia tulisi soveltaa luottolaitoksiin niin, että raportoinnin soveltamisalaan kuuluu pankkisektorista vähintään 75 % taseen loppusummalla mitattuna. Finanssivalvonta tullee soveltamaan raportointivaatimusta Nordea Pankki Suomi Oyj:öön, OP-Pohjola-ryhmään ja Danske Bank Oyj:öön. Finanssivalvonta tullee edellä mainituilta pankeilta edellyttämään ensimmäistä raportointia 30.9.2015 mennessä 30.6.2015 ajankohdalta. Ensimmäisen raportoinnin jälkeen raportoinnin palautusaika Finanssivalvontaan on aina 31. maaliskuuta mennessä 31. joulukuuta ajankohdalta. Lopullisen päätöksen raportoinnin soveltamisalasta ja ensimmäisestä raportointiajankohdasta tekee Finanssivalvonnan johtokunta käsitellessään raportointiin liittyvän määräys- ja ohjekokoelman (MOK). 

Ohjeet varainhankintasuunnitelmien raportoinnista ja yhtenäisistä määritelmistä ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Samalta sivulta löytyvät myös raportointilomakkeet.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223 ja sähköposti lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi.

1) Suosituksen suomenkielinen versio