Valvottavatiedote 7.3.2013 – 17/2013

EIOPA julkaisi lausunnon pitkään jatkuvan matalan korkotason aiheuttamista toimista vakuutusalan valvonnassa

EIOPA julkaisi 4.3.2013 lausunnon pitkään jatkuvan matalan korkotason mahdollisesti aiheuttamista valvontatoimista.

EIOPA yhdessä kansallisten valvojien kanssa tulee tehostamaan matalan koron vaikutusten seurantaa. Tavoitteena on ylläpitää jatkuvasti ajantasaista kokonaiskuvaa vakuutussektorin tilanteesta sekä yhtiöiden vakavaraisuuden että systeemisten riskien varalta. Valvojien tulee osaltaan edistää yhteistyössä yksittäisten toimijoiden kanssa tarvittavien ratkaisujen löytymistä ja varmistaa tarvittaessa näiden toteuttaminen riittävän ajoissa vakuutettujen etujen turvaamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös vakuutuksenottajien tasapuoliseen kohteluun.

Finanssivalvonta tulee kuitenkin arvioimaan yhtiöiden tilannetta EIOPAn suositusten mukaisesti.

EIOPAn tiedote  https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions/index.html.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528.