Tiedoksianto 7.6.2019 – 2/2019

Finanssivalvonnan päätös kieltää binäärioptioiden markkinointi, jakelu ja myynti ei-ammattimaisille asiakkaille

Finanssivalvonnan päätös FIVA 5/02.05.21/2019

Rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 42 artiklan nojalla Finanssivalvonta on päättänyt kieltää binäärioptioiden markkinoinnin, jakelun ja myynnin ei-ammattimaisille asiakkaille. Päätöksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan samanlainen kielto binäärioptioiden markkinoinnille, jakelulle ja myynnille kuin mitä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) päätöksellä on väliaikaisesti voimassa EU:ssa 1.7.2019 saakka.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 28.6.2019 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 7.6.2019 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitus­osoituk­sessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asian­osaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Jyrki Manninen, puh. 09 183 5205.

Helsingissä 7.6.2019

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)