Tiedoksianto 12.4.2017 – 1/2017

Poikkeuslupa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Ferratum Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös dnro Fiva 6/02.05.05/2017

Finanssivalvonta on 28.3.2017 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Jorma Jokelalle, European Recruitment Company Oü:lle ja JT Capital Limited, Tagliaferno Business Centrelle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Ferratum Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 3.5.2017 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 12.4.2017 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 12.4.2017

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)