Tiedoksianto 24.5.2016 – 6/2016

Kreikan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön tervehdyttämistoimenpiteistä

Kreikan valvontaviranomainen the Bank of Greece on 13 toukokuuta 2016 ilmoittanut antaneensa päätöksen, jonka mukaan International Life, Life Insurance Company SA-nimiseen vakuutusyhtiöön nähden on ryhdytty seuraaviin tervehdyttämistoimenpiteisiin:

  • Yhtiön hallituksen ja hallinnonhoitajan tulee etsiä mahdollinen vakuutusyhtiö, jolle voidaan siirtää osa vakuutuskannasta.
  • Tiettyjen maksujen suorittamista on lykätty 15.7.2016 saakka.
  • Tietyt liiketoimet yhtiön ja sen tytäryhtiön INTERNATIONAL LIFE General Insurance Company SA:n välillä ovat kiellettyjä.
  • Yllä mainittu päätös vahvistaa sen, että hallinnonhoitajalla on kelpoisuus taata vakuutusmaksujen kerääminen, että yhtiötä on kielletty merkitsemästä uusia vakuutuksia, ja että yhtiön tulee antaa informaatiota sen varoista ja veloista säännöllisesti viikoittain.

The Bank of Greece on tehnyt ilmoituksen Solvenssi II -direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §, sellaisena kuin se on laissa 525/2008.