Tiedoksianto 21.9.2016 – 15/2016

Kreikan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön tervehdyttämistoimenpiteistä

Kreikan valvontaviranomainen the Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece on 29 heinäkuuta 2016 ilmoittanut antaneensa päätöksen, jonka mukaan INTERNATIONAL LIFE General Insurance Company S.A. -nimiseen vakuutusyhtiöön nähden on ryhdytty muun muassa seuraaviin lisävalvontatoimenpiteisiin:

  • Vakuutussopimusten sopiminen ja muuttaminen on kielletty kaikissa vakuutuslajeissa.
  • Aikaisemmin määrätyn mukaisesti rahoitustoimenpiteet yhtiön ja sen hallituksen jäsenten, osakkeenomistajien tai yhtiölle läheisten yritysten välillä ovat edelleen kiellettyjä.
  • Yhtiötä kohtaan päätöksen No. 178/1/10.2.2016 nojalla tehdyt toimenpiteet pysyvät voimassa, mikäli ne eivät ole tässä päätöksessä määrättyjen toimenpiteiden vastaisia.

The Bank of Greece on tehnyt ilmoituksen Solvenssi II -direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §, sellaisena kuin se on laissa 525/2008.