Tiedoksianto 3.6.2015 – 1/2015

Poikkeuslupa Inission AB:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Incap Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös Dnro FIVA 8/02.05.05/2015​

Finanssivalvonta on 25.5.2015 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Inission AB:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Incap Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 24.6.2015 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 3.6.2015 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 3.6.2015

Finanssivalvonta

Liite

Päätös (pdf)