Tiedoksianto 5.2.2014 – 2/2014

Iso-Britannian valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön siirtymisestä vapaaehtoiseen likvidaatiomenettelyyn ja selvittäjän nimeämisestä

Iso-Britannian valvontaviranomainen The Prudential Regulation Authority (PRA) on 27. tammikuuta 2014 ilmoittanut, että vakuutusyhtiö Island Capital (Europe) Limited on yhtiön päätösten mukaisesti asetettu 23. tammikuuta 2014 vakavaraiseen likvidaatiomenettelyyn (Members Voluntary Liquidation ”MVL”). MVL:llä on seuraavat vaikutukset:

  1. Richard William James Long on nimetty yhtiön selvittäjäksi.
  2. Yhtiön johtajiston valtuudet hoitaa yhtiön asioita ovat siirtyneet selvittäjälle 23. tammikuuta 2014 lukien.
  3. Selvittäjä on vastuussa yhtiön likvidaatiosta ja varojen jakamisesta.
  4. PRA:lla on oikeus saada kopiot kaikista asiaan liittyvistä asiapapereista, saada päivitykset asian etenemisestä sekä siitä, kuinka varoja käytetään jaettaessa niitä osakkeenomistajille.
  5. Ennen kuin varoja jaetaan osakkeenomistajille, selvittäjän on varmistettava, että kaikkien tunnettujen velkojien saatavat on maksettu.
  6. Selvittäjän velvollisuus on toimia hyvässä uskossa sekä riittävällä huolellisuudella ja taidolla ainoastaan asianmukaisessa tarkoituksessa.
  7. Yhtiö on ilmoittanut PRA:lle, että kaikki vakuutussopimukset ovat riskittömiä ja kaikki tähän mennessä ilmoitetut velat on maksettu. Mikäli likvidaatiomenettelyn aikana ilmaantuu uusia vaateita, selvittäjä maksaa ne. Mikäli yhtiön varat eivät riitä vaateiden maksuun, MVL muuttuu vakavaraisesta likvidaatiomenettelystä maksukyvyttömäksi velkojien vapaaehtoiseksi likvidaatiomenettelyksi. PRA tekee siinä tapauksessa uuden ilmoituksen asiasta.

PRA on tehnyt ilmoituksen Vakuutusyhtiöiden tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n sellaisena kuin se on laissa 525/2008, ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004, mukaisesti.