Tiedoksianto 6.3.2013 – 5/2013

Unkarin valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön asettamisesta likvidaatiomenettelyyn, perustamiskirjan peruuttamisesta sekä selvitysyhtiön asettamisesta

Unkarin valvontaviranomainen Hungarian Financial Supervisory Authority on 25. tammikuuta 2013 ilmoittanut, että likvidaatiomenettely on päätetty aloittaa AIM Általáos Biztosító Zrt. -nimisen yhtiön osalta.

Yhtiön perustamiskirja on peruutettu ja selvitysyhtiö on asetettu hoitamaan yhtiön selvitystilaa.

Hungarian Financial Supervisory Authority on tehnyt ilmoituksen Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008 ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004.