Tiedoksianto 25.11.2013 – 14/2013

Poikkeuslupa Turret Oy Ab:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Ixonos Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös Dnro Fiva 8/02.05.05/2013

Finanssivalvonta on 14.11.2013 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Turret Oy Ab:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Ixonos Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 16.12.2013 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 25.11.2013 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Merja Elo, puh. 010 831 5225.

Helsingissä 25.11.2013

Finanssivalvonta

Liite

Päätös (pdf)