Tiedoksianto 6.3.2013 – 4/2013

Espanjan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön asettamisesta likvidaatiomenettelyyn, toimiluvan peruuttamisesta sekä selvitysmiesten tehtävien päättymisestä

Espanjan valvontaviranomainen Ministerio De Economía Y Competitividad on 4.2.2013 ilmoittanut, että likvidaatiomenettely on päätetty aloittaa vakuutusyhtiö Cahispa, S.A. De Seguros De Vida:n osalta. Cahispa, S.A. De Seguros De Vida:n toimilupa on peruutettu.

Vakuutusyhtiön selvitysmiesten D. Eduardo Roldán Pignatellin ja D. José Antonio Fernández de Pinton mainittu tehtävä on päättynyt.

Ministerio De Economía Y Competitividad on tehnyt ilmoituksen vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavien lainkohtien mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008 ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004.