Raportointitiedote 31.10.2023 – 43/2023

EKP julkaissut uusia EGDQ-lisätarkistuksia | EBA

Euroopan keskuspankki (EKP) on julkaissut uudet EGDQ-lisätarkistukset kotisivuillaan. Lisätarkistukset perustuvat päätöksen EKP/2014/29 4 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan EKP yhteistyössä kansallisten valvojien asiantuntijoiden kanssa kehittää laadunvarmistukseen käytettäviä lisätarkistuksia EGDQ-työryhmässä (Expert Group on Data Quality).

EGDQ-lisätarkistukset ovat voimassa ja ne vaikuttavat luottolaitosten raportointiin. EGDQ-lisätarkistukset täydentävät Euroopan Pankkiviranomaisen (EBA) julkaisemia validointisääntöjä ja parantavat valvojien käyttämien tietojen laatua.

EGDQ-lisätarkistuksia on julkaistu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla vuodesta 2018 lähtien.

Lisätietoa EKP:n verkkosivuilta:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/dataqualitychecks/html/index.en.html