Raportointitiedote 5.12.2019 – 28/2019

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA EIOPA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) versio 18.1.5 ja uudet Excel-työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Uuteen tiedonkeruusovelluksen versioon on korjattu sovelluksen käytössä ilmenneitä pieniä virhetilanteita.

FIVA Tiedonkeruusovelluksen järjestelmävaatimuksia on päivitetty. Työasemassa on oltava käyttöjärjestelmänä Microsoftin yleisen tuen piirissä oleva Windows 10-versio sekä Excel 2013 - tai 2016-versio. Tiedonkeruusovellus ja sen työkirjat voivat toimia muillakin Windows- ja Excel-versioilla. Nämä eivät kuitenkaan kuulu Finanssivalvonnan tarjoaman tuen piiriin.

Tiedonkeruusovelluksen asennuksessa oletetaan seuraavien komponenttien olevan asennettuna työasemaan:

EBA – luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat: uusi DPM 2.9.1

 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EBAn tiedonkeruiden DPM-version päivityksen (2.9.1) taksonomiamuutokset.
 • EBAn DPM 2.9.1 -versiosta julkaistaan tässä vaiheessa SBP CR - ja SBP RM -moduulien työkirjat. Voimaantulo:
  • SBP CR -moduuli tiedonajankohdasta 31.12.2019 alkaen
  • SBP RM -moduuli tiedonajankohdasta 31.1.2020 alkaen
 • Muiden EBAn tiedonkeruiden moduulien (DPM 2.9.1) Tiedonkeruusovelluksen työkirjat julkaistaan vaiheittain vuoden 2020 aikana. Voimaantulo:
  • COREP OF -, COREP LE - ja COREP LR -moduulien osalta tiedonajankohdasta 31.3.2020 alkaen
  • COREP LCR DA - ja COREP ALM -moduulien osalta tiedonajankohdasta 30.4.2020 alkaen
  • COREP NSFR -moduulin osalta tiedonajankohdasta 30.6.2020 alkaen
  • FINREP-moduulin osalta tiedonajankohdasta 30.6.2020 alkaen
 • Lisätietoa DPM 2.9.1 -versiosta:
 • Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa on huomioitu EBAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 5.11.2019).

EIOPA – henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, lisäeläkelaitokset: työkirjoissa ei EIOPAn validointisääntöjä

 • Solvenssi II ja Pension Fund -moduulien työkirjat eivät sisällä raportin sisältöön liittyviä EIOPAn validointisääntöjä.
  • Tiedonkeruusovellukseen ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa kaikkia tarkistuksia. Erityisesti EIOPAn tiedonkeruissa Tiedonkeruusovelluksen työkirjojen validointipalaute ja Fivan raportointiympäristön automaattinen palaute ovat eronneet toisistaan. Tästä on aiheutunut ylimääräistä selvitystyötä raportoijille ja Finanssivalvonnalle.
  • Työkirjat sisältävät tarkistukset liittyen raporttitiedoston oikeellisuuteen. Tarkistukset kohdistuvat Yleistiedot-lomakkeeseen, raportoituihin lomakkeisiin, riviavaimiin, koodilistojen arvoihin, pakollisiin raportoitaviin soluihin sekä tunnuksiin liittyviin tarkistuksiin (esim. LEI-koodi, ISIN-koodi). Lisäksi työkirjat sisältävät EIOPAn validointisääntöihin perustuvia kaavasoluja.
  • Raportoijat voivat lähettää raportteja tarkastettavaksi Finanssivalvonnan testiympäristöön ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan, ks. lisätietoa alla.

Solvenssi II – henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt: uusi DPM 2.4.0

 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu Solvenssi II -tiedonkeruun DPM-version päivityksen (2.4.0) taksonomiamuutokset.
 • DPM 2.4.0 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 31.12.2019 alkaen.
 • Työkirjoista ovat ladattavissa solo- ja ryhmätason kvartaali- ja vuosimoduulit (ml. Financial Stability -moduulit) sekä Technical Entry Point (tep) -raportointimoduuli, joka on tarkoitettu raportointiin erityistapauksissa.
 • Tiedonkeruusovellus ei tue taksonomiaan 2.4.0 sisältyviä Public Disclosure -moduuleita (aps ja apg), jotka on tarkoitettu helpottamaan yhtiön nettisivuilla julkaistavan tiedon (SFCR kvantitatiiviset taulukot) tuottamista. Niillä ei ole tarkoitus raportoida tietoa valvojalle eikä EIOPAan.
 • Lisätietoa DPM 2.4.0 -versiosta:
 • Tiedonkeruusovelluksen työkirjojen kaavasoluissa on huomioitu EIOPAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 4.11.2019).
 • Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa ei ole huomioitu virallisen lehden käännöksiä. Päivitetyt työkirjat julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden julkaisemisen jälkeen.

Pension Fund – lisäeläkelaitokset: pieniä päivityksiä

 • Pension Fund -tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • Pension Fund -tiedonkeruun työkirjojen käännöksiä on päivitetty.
 • Tiedonkeruusovelluksen työkirjojen kaavasoluissa on huomioitu EIOPAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 18.10.2019).
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

ESMA – vaihtoehtorahastojen hoitajat: ei muutoksia

 • AIFMD-tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

EBA, EIOPA, ESMA – testiympäristön käyttö suositeltavaa

Tiedonkeruusovellukseen ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa kaikkia tarkistuksia. Raportoijat voivat lähettää raportteja tarkastettavaksi Finanssivalvonnan testiympäristöön ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan. Raportoijien testiympäristö on muuten vastaava kuin Finanssivalvonnan tuotantoympäristö, mutta testiympäristössä tehdään hyväksymistestaamista ennen muutosten käyttöön ottoa varsinaisessa tuotantoympäristössä. Tästä johtuen testiympäristöstä vastaanotettu palauteviesti voi erota tuotantoympäristöstä vastaanotetusta palauteviestistä. Testiympäristön sähköpostiosoite on TK_rahoitus(at)bof.fi. Toivomme, että raportoijat hyödyntävät raportoijien testiympäristöä mahdollisimman paljon.

Finanssivalvonta ottaa mielellään vastaan palautetta FIVA Tiedonkeruusovellukseen liittyen sekä palautetta ja kehitystoiveita raportoijien testiympäristöön liittyen.

Lisätietoja:

 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät kysymykset:
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät kysymykset:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Solvenssi II -raportointiin liittyvät kysymykset:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Pension Funds -raportointiin liittyvät kysymykset:
  PFHelpdesk(at)fiva.fi