Raportointitiedote 23.5.2018 – 18/2018

Luottolaitosten EKP:n valvontamaksujen määrittämisessä käytettävät valvontamaksutekijät raportoitava Finanssivalvonnalle viimeistään 2.7.2018 | EBA

Asetuksen (EU) 1024/2013 (YVM-asetus) artiklan 30 mukaisesti Euroopan keskuspankki (EKP) perii vuosittaisen valvontamaksun euroalueen jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta ja sivuliikkeiltä, jotka euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden luottolaitokset ovat perustaneet euroalueen jäsenvaltioihin. Valvontamaksun suuruus määräytyy valvottavan merkittävyysluokituksen (merkittävä / vähemmän merkittävä) sekä valvontamaksutekijöiden eli taseen loppusumman ja kokonaisriskin perusteella. Lisätietoa vuosittaisen valvontamaksun määräytymisestä löytyy EKP:n asetuksesta (EU) 1163/2014.

Valvontamaksutekijät toimitetaan Finanssivalvonnalle viimeistään 2.7.2018 EKP:n asetuksen (EU) 1163/2014 artiklan 10 kohdan 4 mukaisesti. Valvontamaksutekijät raportoidaan EKP:n julkaisemilla Excel-lomakkeilla, jotka ovat ladattavissa EKP:n verkkopalvelussa (ks. myös liitteet). Lisätietoa valvontamaksutekijöiden raportoinnista löytyy EKP:n verkkopalvelusta, raportointilomakkeiden täyttöohjeistuksesta (ks. liitteet) sekä EKP:n päätöksestä (EU) 2015/530.

EKP:n päätöksen (EU) 2015/530 artiklan 7 kohdan 2 alakohdan c mukaan valvontamaksuja maksava sivuliike toimittaa Finanssivalvontaan valvontamaksutekijöiden lisäksi myös tilintarkastajan lausunnon, jossa vahvistetaan valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kokonaisvarat. Tilintarkastajan lausuntoa koskevia vaatimuksia ei ole muutettu tai tarkennettu vuoden 2017 tiedonkeruusta.

Valvontamaksutekijät (Excel-lomakkeet) ja tilintarkastajan lausunto niiden valvottavien osalta, joita vaatimus koskee, toimitetaan Finanssivalvontaan sähköpostitse osoitteeseen: EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi.

Tilintarkastajan lausunto voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti myös kirjeitse osoitteeseen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki. Kirjekuoreen tulee merkitä ”EKP:n valvontamaksut/FITOTA/Kiviniemi”.

Lisätietoja antaa:

  • EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
  • SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu

Liitteet: