Lehdistötiedote 21.1.2021

Pohjoismaat ja Baltian maat pyytävät Kansainvälistä valuuttarahastoa analysoimaan rajat ylittävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä alueellaan

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin kahdeksan maata ovat pyytäneet valuuttarahastoa analysoimaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueellaan.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat pyytäneet vapaaehtoisessa hankkeessaan kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää analysoimaan alueellaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen aiheuttamia olennaisimpia uhkia ja haavoittuvuuksia. Pyynnön taustalla on alueen rahoitusjärjestelmien kytkeytyneisyys ja erityisesti useat rajat ylittävät pankkiverkostot ja yhteydet.

IMF on luotettava ja riippumaton neuvonantaja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen alalla, joten sen osallistuminen hankkeeseen antaa mahdollisuuden analysoida alueen riskejä kokonaisuutena ja edistymistä näiden riskien vähentämisessä sekä antaa suosituksia tulevaisuutta varten.

Kansainvälinen valuuttarahasto käynnistää analyysityön tammikuussa 2021, ja sen odotetaan raportoivan tuloksistaan vuoden 2022 puoliväliin mennessä. Analyysi kattaa kahdeksan maata, jotka ovat Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.