Lehdistötiedote 16.12.2021

Eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden stressitestien tulokset julkaistu

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkaissut tänään eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden stressitestien tulokset.

EIOPA toteuttaa säännöllisesti stressitestejä eurooppalaisille vakuutusyhtiöille arvioidakseen, kuinka hyvin eurooppalainen vakuutussektori pystyisi selviytymään vakavasta, mutta uskottavasta rahoitus- ja taloustilanteen epäsuotuisasta kehityksestä. Valvojat käyttävät stressitestien tuloksia apuna muun muassa vakuutussektorin haavoittuvuuksien tunnistamisessa.

Vuoden 2021 stressitestissä keskityttiin pitkittyneen koronapandemian ja pitkäaikaisen matalan korkotason ”lower for longer” vaikutuksiin vakuutusyhtiöiden pääomiin sekä likviditeettiin.

Stressitestiin osallistuneet yhtiöt voivat vapaaehtoisesti julkaista omat stressitestituloksensa. Yhtiöiden julkaisemat tulokset on linkitetty EIOPAn verkkosivuille.