Lehdistötiedote 5.9.2019

Finanssivalvonta sallii tilapäisiä helpotuksia vahvan tunnistamisen toteuttamiseen verkkokaupan korttimaksamisessa

Finanssivalvonta ei aio tilapäisesti kohdistaa hallinnollisia seuraamuksia valvottaviinsa, vaikka ne laiminlöisivät lakiin perustuvan velvollisuutensa tunnistaa asiakas vahvasti verkkokaupan korttimaksujen yhteydessä. Tällä pyritään turvaamaan verkkokaupan korttimaksamisen jatkuvuus häiriöittä ja halutaan välttää kohtuuttoman haitan aiheutumista kuluttajille.

Finanssivalvonnan myöntämä lisäaika vaatimusten ja muutosprosessien toteuttamiselle on tilapäinen. Finanssivalvonta päättää siirtymäajan pituudesta kuluvan vuoden aikana kuultuaan Euroopan pankkiviranomaisen ja muiden jäsenvaltioiden valvojien näkemyksiä asiasta. Finanssivalvonta tulee myöhemmin tänä vuonna edellyttämään kaikilta sen valvottavilta, jotka ovat verkkokaupan korttimaksamisen osapuolia, suunnitelmaa muutosprosessin toteutukselle.

Siirtymäajalla edesautetaan toimialan sujuvaa siirtymistä sääntelyn vaatimukset täyttäviin ratkaisuihin. Finanssivalvonnan linjaus on yhteneväinen Euroopan pankkiviranomaisen 21.6.2019 antaman kannanoton kanssa, jossa annetaan kansallisille valvojille mahdollisuus myöntää toimialan eri osapuolille lisäaikaa vahvan tunnistamisen vaatimien muutosprosessien toteuttamiseen.

Vahvaa tunnistamista koskeva sääntely tulee voimaan 14.9.2019. Finanssivalvonta ei voi muuttaa sääntelyn voimaantulopäivää. Sääntelyn voimaantulolla on vaikutuksia muun muassa väärinkäytösten korvausvastuutilanteisiin kuluttaja-asiakkaan ja sen palveluntarjoajan välillä ja siten tällä linjauksella ei heikennetä kuluttajan oikeuksia korttimaksamisessa. Finanssivalvonta muistuttaa, että kuluttajaviestinnässä tulee antaa oikea kuva vastuunjakosäännöistä väärinkäytöstilanteissa.

Finanssivalvonta on 24.6.2019 antanut erillisen kannanoton tunnuslukulistoista osana asiakkaan vahvaa tunnistamista. Sen mukaan asiakkaiden tulee voida käyttää nykyisiä tunnuslukulistoja maksamisessa ja maksutilien käytössä niin kauan, kunnes pankki on riittävällä tavalla varmistanut uusien menetelmien käytettävyyden, saavutettavuuden ja toimintavarmuuden.

Vahvalla tunnistamisella tarkoitetaan maksupalvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa suojataan tunnistamistiedon luottamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu vähintään kahteen kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta. Nämä vaihtoehdot ovat tieto eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää (esimerkiksi pin-koodi, salasana) hallussapito eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan (esimerkiksi matkapuhelin, tunnuslukulaite) sekä maksupalvelun käyttäjän yksilöivä ominaisuus (esimerkiksi sormenjälki, kasvokartasto).

Lisätietoja antaa

Sanna Atrila, johtava lakimies. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Katso myös