Lehdistötiedote 24.6.2019

Finanssivalvonnan kannanotto: Tunnuslukulistojen käyttöön tulossa muutoksia

Finanssivalvonnan tänään julkaistun kannanoton mukaan pankeilla käytössä olevien painettujen tunnuslukulistojen käyttöä voidaan jatkaa maksamisen tai maksutilin käytön yhteydessä, kunhan käyttöön yhdistetään vahvistuselementtejä vahvan tunnistamisen periaatteiden mukaisesti.

Pankeilla Suomessa yleisesti käytössä olevat painetut tunnuslukulistat ovat helposti kopioitavissa, minkä vuoksi ne eivät nykymuodossa käytettynä täytä uuden eurooppalaisen sääntelyn turvallisuusvaatimuksia. Vahvan tunnistamisen vaatimusta koskeva sääntely perustuu toiseen maksupalveludirektiiviin ja astuu kokonaisuudessaan voimaan 14.9.2019.

Tunnuslukulistoja käytettäessä asiakkaan vahvaan tunnistamiseen maksamisen tai maksutilin käytön yhteydessä tulee lisätä elementtejä, jotka varmistavat sääntelyn edellyttämän kaksiosaisen tunnistamisen toteutumisen.

Vahvalla tunnistamisella tarkoitetaan maksupalvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa suojataan tunnistamistiedon luottamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu vähintään kahteen kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta. Nämä vaihtoehdot ovat:

  1. tieto eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää,
  2. hallussapito eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan, sekä
  3. maksupalvelun käyttäjän yksilöivä ominaisuus.

− Pankkien tulee toteuttaa tunnistusmenetelmiin tehtävät muutokset siten, että samalla turvataan kaikkien asiakasryhmien mahdollisuus käyttää tunnistusvälineitä ilman katkoksia. Asiakkaiden tulee voida käyttää nykyisiä tunnuslukulistoja maksamisessa ja maksutilien käytössä niin kauan, kunnes pankki on riittävällä tavalla varmistanut uusien menetelmien käytettävyyden, saavutettavuuden ja toimintavarmuuden, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen korostaa.

Finanssivalvonnan kannanotto ei ota kantaa tunnuslukulistojen käytön jatkamiseen muissa kuin maksamiseen ja maksutilin käyttöön liittyvissä palveluissa, kuten esimerkiksi viranomaisten palveluissa.

Lisätietoja antaa

Sanna Atrila, lakimies. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Katso myös

Kannanotto "Tunnuslukulistat osana asiakkaan vahvaa tunnistamista"