Lehdistötiedote 19.3.2018

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017: Finanssisektorin tilanne on säilynyt vakaana, mutta kotitalouksien kasvanut velkaantuneisuus lisää riskejä

Finanssivalvonta julkisti tulokset valvottavien taloudellisesta tilasta ja riskeistä: kotimaassa finanssisektorin tila on vakaa, vaikka riskejä nostaa kotitalouksien kasvanut velkaantuneisuus.

– Kulutusluottojen luotonmyöntökriteerien löysentäminen, puutteet sääntelyn noudattamisessa ja kotitalouksien velkaantumisasteen yhtäjaksoinen nousu jo lähes parinkymmenen vuoden ajan on hälyttävä yhdistelmä. Siksi kulutusluottojen valvonta on yksi Finanssivalvonnan kuluvan vuoden painopistealueista, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuus on vahva ja selvästi eurooppalaista keskitasoa vahvempi. Pankkien vertailukelpoinen tulos nousi hieman edellisvuoden lopun tilanteesta. Nordean kotipaikkapäätöksen myötä Suomen pankkisektori kasvaa yli kolminkertaiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Pankkien toiminnan kehittämismenojen kasvua kompensoivat arvopaperisidonnaiset tuotot, erityisesti omaisuudenhoidosta ja sijoitusrahastoista. Korkokatteen kasvua tuki edullinen varainhankinta. Korkokulut pienentyivät euromääräisesti enemmän kuin korkotuotot.

Kulut nousivat edelleen. Henkilöstökulut pysyivät ennallaan, joten kasvu kohdistui liiketoiminnan muihin kuluihin kuten kehityshankkeisiin ja IT-kuluihin.

Kotimainen vakuutussektori on säilynyt vakaana

Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste parani vuonna 2017. Toimiala keskittyi entisestään keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden llmarisen ja Eteran fuusion myötä. Yksityisten ja julkisten työeläkevarojen määrä on jatkanut kasvuaan, ja on jo lähellä 200 miljardin euron rajapyykkiä. Varat ovat kasvaneet hyvien sijoitustuottojen vuoksi, vaikka eläkemenot ovat ylittäneet maksutulon.

Henki- ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus parani ja oli molemmilla sektoreilla vuoden lopussa yli kaksinkertainen vaatimukseen nähden. Vakavaraisuutta vahvisti korkotason nousu, joka pienensi vastuuvelan määrää, sekä etenkin osakesijoituksista tullut hyvä tuotto.

Kulutusluottojen kasvu on kiihtynyt

Kulutusluottojen kiihtynyt kasvu on osasyynä kotitalouksien kasvavaan velkaantumiseen. Vakuudettomien kulutusluottojen vuosikasvu saavutti vuoden 2017 aikana korkeimmillaan yli 14 prosentin tason ja vakuudellisissa se nousi yli viiteen prosenttiin vuoden lopussa.

Markkinoille on tullut uusia toimijoita, jotka tarjoavat kulutusluottoja Suomeen rajan yli esimerkiksi internetin online-palvelun välityksellä. Erityisesti norjalaiset toimijat ovat kasvattaneet voimakkaasti luotontarjontaa Suomeen.

Luottolaitokset ovat lisänneet kulutusluottojen tarjontaa tuomalla uusia tuotteita markkinoille ja tehostamalla markkinointia. Myös luotonmyöntökriteereitä löysentämällä, luottosummien maksimimääriä nostamalla ja laina-aikoja pidentämällä on haettu kasvua.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja
  • Jyri Helenius, apulaisjohtaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Artikkeli

Katso myös