Lehdistötiedote 17.12.2018

Suomalainen vakuutussektori säilyttäisi vakavaraisuuden myös sijoitusmarkkinoiden heiketessä

Finanssivalvonta toteutti Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn stressitestin kansallisen laajennuksen koskien kolmea vakuutusyritysryhmää ja viittä työeläkevakuutusyhtiötä. Yhtiöt laskivat EIOPAn kahden riskiskenaarion vaikutukset vakavaraisuuteen. 

– Sekä vakuutusyritysryhmät että työeläkevakuutusyhtiöt kestäisivät erittäin nopeasti heikkenevän sijoitusympäristön vaikutukset vakavaraisuudessaan, toteaa osastopäällikkö Samu Kurri Finanssivalvonnan vakuutussektorin stressitesteistä.
Tulokset olivat pitkälti odotetun kaltaisia. Markkinaskenaariot vaikuttivat heikentävästi yhtiöiden sijoitusvarallisuuden (osake-, korko-, kiinteistö- ja muut sijoitukset) arvoon ja vakavaraisuuteen.

Vakuutusyritysryhmien tapauksessa vakavaraisuussuhde laski kaikilla kolmella vakuutusyritysryhmällä molemmissa markkinaskenaarioissa. Yleisen korkotason (korkokäyrän) laskua kuvaavalla skenaariolla oli suurempi negatiivinen vaikutus vakavaraisuussuhteeseen.

Työeläkevakuutusyhtiöille toinen, yleisen korkotason (korkokäyrän) nousua kuvaava skenaario oli vaikutuksiltaan negatiivisempi. Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitusvarallisuuden arvo laski tässä skenaariossa merkittävästi, mikä heikensi yhtiöiden vakavaraisuutta.  Skenaarioissa osakesijoituksiin kohdistunut stressi aiheutti suurimmat tappiot. Kuitenkin kokonaisuutena tarkastellen työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma ylitti edelleen vähimmäispääomavaatimuksen.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan kansalliseen stressitestilaajennukseen osallistuneet vakuutusyritysryhmät ja työeläkevakuutusyhtiöt

Vakuutusyritysryhmät:

  • Fennia-konserni
  • LähiTapiola-ryhmä
  • OP Ryhmän vakuutusyritysryhmä

Työeläkevakuutusyhtiöt:

  • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
  • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma