Lehdistötiedote 15.3.2018

Nordean muutto kasvattaa Suomen pankkisektoria ja tasapuolistaa kilpailuedellytyksiä

Nordean yhtiökokous on tänään päättänyt siirtää pääkonttorinsa Suomeen. Yhtiön tavoitteena on, että siirto toteutuu 1. lokakuuta 2018.

Nordean pääkonttorin siirron myötä Suomen pankkisektori kasvaa noin kolminkertaiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen.

– Euroalueen vakauden kannalta on toivottavaa, että mahdollisimman monet suurista pankeista olisivat yhteisen pankkivalvonnan ja kriisinratkaisuneuvoston alaisuudessa. Suomen pankkisektorille Nordean muutto tarkoittaa kilpailuedellytysten tasapuolistumista, kun suurin osa pankkisektorista tulee samanlaisen valvonnan ja sääntelyn piiriin, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Tämä tuo Finanssivalvonnalle merkittävästi uusia tehtäviä ja edellyttää lisärekrytointeja. Finanssivalvonta rekrytoi lähes 30 henkilöä vahvistamaan Nordean valvontaa ja sovittaa samalla pankkivalvonnan organisaatiorakenteen näin suuren toimijan valvontaa paremmin tukevaksi.

Lisäksi Finanssivalvonta valmistelee makrovakausvälineiden käyttöä tilanteessa, jossa Nordea on siirtynyt Suomeen, sekä tulevaa valvontayhteistyötä EKP:n ja Ruotsin finanssivalvojan kanssa.

Finanssivalvonta kertoo tarkemmin Nordean pääkonttorin siirron vaikutuksista makrovakautta ja valvottavien taloudellista tilannetta käsittelevässä lehdistötilaisuudessaan maanantaina 19.3.

Lisätietoja antaa

Jyri Helenius, apulaisjohtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030.