Lehdistötiedote 28.3.2018

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta luottolaitoksille

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt olla asettamatta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta luottolaitoksille, joten lisäpääomavaatimus säilyy edelleen nollatasolla.

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen arvioinnin ensisijaisena perusteena käytettävä kotimaisen yksityisen sektorin luottokannan ja bruttokansantuotteen välisen suhteen trendipoikkeaman arvo antaa pääomavaatimukselle edelleen ohjearvon 0 %. Vaikka viitteitä riskien kasvusta on, täydentävät riskimittarit eivät kuitenkaan viittaa sellaiseen rahoitusjärjestelmän riskien kasvuun, joka edellyttäisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen välitöntä kasvattamista pankkien suhdanneluonteisen riskinsietokyvyn parantamiseksi. Vaatimuksen kiristämistarvetta arvioitaessa otettiin myös huomioon muut makrovakauspolitiikan välineet.

Lisäksi johtokunta on päättänyt hyväksyä Eesti Pankin asettaman rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrätyn lisäpääomavaatimuksen (1 %) eli niin sanotun järjestelmäriskipuskurin. Lisäpääomavaatimus koskee Suomessa toimiluvan saaneiden luottolaitosten Virossa olevia tase-eriä ja taseen ulkopuolisia sitoumuksia. Luottolaitosten on täytettävä lisäpääomavaatimus 1. päivästä tammikuuta 2019 alkaen.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö, puhelin 09 183 5247

Liitteet

Katso myös