Lehdistötiedote 5.6.2018

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2018: Suomen finanssisektori säilyi kokonaisuudessaan vahvana

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien maaliskuun 2018 lopun tietojen mukaan Suomen Finanssisektori on edelleen vakaa.

– Pankkisektorin vakavaraisuus on vahva, vaikka vakavaraisuussuhde onkin hieman heikentynyt edellisen vuoden lopun tilanteesta. Lasku johtui pääosin vuoden alusta asuntolainojen keskimääräiselle riskipainolle asetetusta 15 prosentin alarajasta, toteaa osastopäällikkö Samu Kurri.

Pankkisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva

Pankkisektorin omat varat vähenivät Danske Bank Oyj:n fuusioiduttua vuodenvaihteessa tanskalaiseen emoyhtiöönsä ja muututtua sivuliikkeeksi. Näin ollen se ei enää ole mukana Suomen pankkisektorin luvuissa. Vertailukelpoiset omat varat kuitenkin kasvoivat edelleen ensimmäisellä neljänneksellä ja osaltaan vaimensivat vakavaraisuussuhteen laskua.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus säilyi edelleen hyvänä pankkisektorin vakavaraisuusvaatimuksen hieman kasvettua ja vakuutussektorin vaatimuksen vähennyttyä.

Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Vakavaraisuusasteella mitattuna työeläkelaitosten vakavaraisuus heikkeni hieman edellisestä kvartaalista, mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla. Vakavaraisuusaste heikkeni hieman neljännesvuosittaisen sijoitustuoton jäädessä pitkästä aikaa negatiiviseksi (-0,3 %).

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi ennallaan vakavaraisuusrajan ja vakavaraisuuspääoman laskiessa samassa suhteessa. Osakkeiden osuus sijoitusjakaumassa kasvoi hieman.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla ja vahvistui vuoden lopusta

Henkivakuutusyhtiöiden SCR-vakavaraisuussuhde vahvistui sekä edellisestä vuosineljänneksestä että vuoden takaisesta. Vakavaraisuus on edelleen hyvää tasoa. Korkotason nousu on vaikuttanut positiivisesti vakavaraisuustilanteeseen, sillä se on pienentänyt vastuuvelan määrää.

Sijoitusten tuotot (-0,3 %) olivat lievästi tappiolla korkosijoitusten negatiivisten tuottojen vuoksi. Kiinteistösijoitukset tuottivat parhaiten.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus hyvä, vaikka kannattavuuden heikkeneminen hidasti sen vahvistumista

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus oli hyvällä tasolla ja vahvistui hieman edelliseen kvartaaliin verrattuna. Sektorin yhteenlaskettu oma varallisuus oli yli kaksinkertainen vakavaraisuuspääomavaateeseen verrattuna. Vakavaraisuutta vahvisti oman varallisuuden kasvu. Se jäi kuitenkin heikommaksi kuin tammi-maaliskuussa 2017, koska sijoitustoiminnasta ei kertynyt tuottoja ja vakuutusliiketoiminnan kannattavuus oli heikkoa. Vakavaraisuuspääomavaatimus ei muuttunut merkittävästi edelliseen kvartaaliin verrattuna.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö, Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5250 arkisin klo 9–16.

Liitteet