Lehdistötiedote 1.4.2015

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015: Suomen finanssisektorin tila hyvä, arvopaperien yliarvostuksien purkautumiseen varauduttava

​Finanssivalvonnan tänään julkaisemien joulukuun lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on kokonaisuutena tarkastellen hyvä. Vakavaraisuus vahvistui useimmilla sektoreilla.

− Korkoympäristö on kuitenkin sekä pankkien että vakuutusyhtiöiden kannalta entistä haastavampi, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa. – Tässä tilanteessa finanssisektorin toimijoiden on huolehdittava siitä, että tuottoja ei haeta liiallisella riskinotolla. Myös arvopaperien mahdollisen yliarvostuksen purkautumiseen on varauduttava.

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva ja vahvistui edelleen

Pankkisektorin kannattavuus parani hieman palkkiotuottojen ja rahoituskatteen kasvun ansiosta. Varainhankinta toimi hyvin ja matala korkotaso piti sen kustannukset alhaisina. Järjestämättömät saamiset pysyivät edelleen maltillisella tasolla.

Pankkisektorin kokonaisvakavaraisuussuhde 31.12.2014 oli 17,3 % (30.6.2014: 15,3 %) ja ydinvakavaraisuussuhde (Common Equity Tier 1) 15,8 % (30.6.2014: 14,1 %). Vakavaraisuussuhdelukujen paraneminen on pääosin perustunut pääomanhankintaan ja kertyneiden voittovarojen kasvuun. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku oli vuoden lopussa 2,0 (30.6.2014: 1,9).

Työeläkesektorin vakavaraisuus vahvistui sijoitustuottojen ansiosta

Vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna työeläkelaitosten vakavaraisuusaste vahvistui 30,3 %:iin (31.12.2013: 28,4 %). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi ennallaan 2,1:ssä. Vakavaraisuusraja nousi 14,4 %:iin (31.12.2014: 13,5 %), koska toimijat hakivat tuottoja riskipitoisemmista sijoituksista.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus hyvä, vahinkovakuutussektorin vahva

Henkivakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui 3,9:ään (31.12.2013: 3,7). Vakavaraisuusasema oli 5,1 ja pysyi lähes edellisvuoden lopun tasolla (31.12.2013: 5,2). Sijoitussidonnaisen vastuuvelan määrä nousi edelleen, mikä siirtää sijoitusriskejä yhä enemmän vakuutuksenottajille.

Vahinkovakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui 2,7:ään (31.12.2013: 2,3), mikä oli korkein vuodesta 2009 alkavan tarkastelujakson aikana. Vakavaraisuusasema vahvistui 4,5:een (31.12.2013: 4,3). Vahinkovakuutuksen kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde heikkeni vuoden lopussa useiden yhtiöiden laskettua diskonttokorkojaan vastuuvelan täydentämiseksi.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247
  • Jyri Helenius, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5312.

Liitteet

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015 (pdf)

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali (pdf)