Lehdistötiedote 4.6.2015

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2015: Vakavaraisuus vahvistunut edelleen

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien maaliskuun lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on hyvä.

Vuoden 2016 alusta voimaan tuleva henki- ja vahinkovakuutusta koskeva Solvenssi II kasvattaa keskimäärin vakavaraisuusvaatimuksia. Uusien vaatimusten täyttäminen matalan korkotason ympäristössä voi edellyttää etenkin henkivakuutusyhtiöiltä sopeuttavia toimia. Siirtymäsäännökset ja mukautustoimet varmistavat osaltaan sujuvaa siirtymistä uuden sääntelyn piiriin. Osa näistä edellyttää Finanssivalvonnan lupaa ja osa on otettavissa käyttöön yhtiön omalla päätöksellä.

– Kaikkien finanssisektorin toimijoiden on edelleen varauduttava markkinoiden epävarmuuteen, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa. – Etenkin vakuutussektorin nyt nähtyjä sijoitustuottoja ei ole jatkossa mahdollista saavuttaa ilman merkittävää riskitason korottamista. Lisäriskinotto puolestaan edellyttää riittäviä vakavaraisuuspuskureita.

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva

Pankkisektorin kokonaisvakavaraisuussuhde nousi 18,0 prosenttiin (31.12.2014: 17,3 %). Ydinvakavaraisuussuhde parani alkuvuonna ja oli maaliskuun lopussa 16,6 % (31.12.2014: 15,8 %).

Vakavaraisuussuhdeluvut ovat parantuneet, koska pankit ovat hankkineet uutta pääomaa. Lisäksi riskipainotettujen varojen määrä on pienentynyt sisäisten mallien laajemman käytön vuoksi.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku oli maaliskuun lopussa 1,9 (31.12.2014: 2,0). Omien varojen vaade kasvoi laskentatavan muutoksen vuoksi, mikä näkyi suhdeluvun lievänä heikentymisenä.

Työeläkesektorin vakavaraisuus vahvistui

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste vahvistui entisestään korkeiden sijoitustuottojen ansiosta ja oli 34,9 % (31.12.2014: 30,3 %). Sektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema nousi 2,5:een (31.12.2014: 2,1), koska isot toimijat laskivat sijoitussalkkujen riskitasoja.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sektorin keskimääräinen sijoitustuotto oli 5,9 %. Tämä johtui etenkin osakesijoitusten tuoton 12,2 % keskimääräisestä noususta.

Henkivakuutussektorin Solvenssi I -vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi lähes ennallaan 3,8:ssa (31.12.2014: 3,9). Toimintapääoman kasvu nosti sektorin vakavaraisuusaseman 5,8:aan (31.12.2014: 5,1).

Sijoitusten tuotto tammi-maaliskuussa oli 3,5 %, ja se ylitti sektorin keskimääräisen vastuuvelan tuottovaatimuksen, joka oli 2,4 %.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui sijoitustuottojen ansiosta

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuusasema kasvoi 4,9:ään (31.12.2014: 4,5) eli Solvenssi I -vakavaraisuus säilyi vahvana. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 2,8 (31.12.2014: 2,7). Sijoitustuotot vuoden alusta olivat 3 %. Osakkeet tuottivat 11,8 % ja korkosijoitukset 1,3 %.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247

Liite

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2015 (pdf)