Lehdistötiedote 18.3.2014

Toimintakertomus 2013: Suomen finanssisektorin tulisi ottaa käyttöön kansainväliset vakavaraisuusvaatimukset eturintamassa

– Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että suomalainen finanssisektorisääntely vastaa aina kansainvälistä tasoa. Suomen ei pitäisi olla viimeisten maiden joukossa ottamassa käyttöön uutta sääntelyä, vaan mieluumminkin eturintamassa, näin erityisesti vakavaraisuussääntelyn osalta. Tämä on tärkeää, jotta Suomen hyvä maine säilyisi eikä syntyisi epäilyjä finanssisektorin kantokyvystä, johtaja Anneli Tuominen toteaa tänään julkaistussa Finanssivalvonnan vuoden 2013 toimintakertomuksessa.

Johtaja Tuominen painottaa myös alan uskottavuutta lisäävien ratkaisujen tärkeyttä. Esimerkiksi lähipiiritransaktioiden avoimuus poistaisi turhat spekulaatiot intressiristiriidoista.

Siirtymävaihe euroalueen yhteiseen pankkivalvontaan on käynnissä. Myös tämän valvonnan kustannukset tulevat pankkien maksettaviksi. Valvontamaksujen perusteista ei vielä ole päätöstä. – Kansallisten valvojien toimintakyvyn säilymisen kannalta on keskeistä, että myös niiden rahoitus turvataan, Anneli Tuominen muistuttaa. – Valvontaa tehdään yhdessä ja valvonnan onnistuminen edellyttää kansallisten valvojien merkittävää panostusta.

Johtaja Tuominen pitää perusteltuna, että pankki-, vakuutus- ja arvopaperisektorien kuluttajansuojan ja menettelytapojen valvonta jää kansallisille valvojille. – Kansalliset erot finanssialan kuluttajien osaamisessa ja tuotetarjonnassa ovat huomattavia.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300.

Liite

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2013 (pdf)