Lehdistötiedote 25.7.2014

Finanssivalvonnan päällikkönimityksiä – Markkina- ja menettelytapavalvonnan osastopäälliköksi Jarmo Parkkonen

Markkina- ja menettelytapavalvonnan osastopäälliköksi on nimitetty oikeustieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri Jarmo Parkkonen 1.8.2014 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Finanssivalvonnan Markkinavalvonnan osastopäällikön paikalta. Hän on työskennellyt Finanssivalvonnassa sen perustamisesta lähtien vuodesta 2009 sekä sen edeltäjissä Rahoitustarkastuksessa ja pankkitarkastusvirastossa.

Lisäksi on nimitetty seuraavat toimistopäälliköt:

Oikeustieteen kandidaatti Eeva Granskog on nimitetty Sijoitustuotteet ja palvelut -toimiston päälliköksi. Hän on aikaisemmin työskennellyt Markkinavalvonnan Sijoitustuotteet-toimistossa markkinavalvojana.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marko Myller on nimitetty Rahoitussektori-toimiston päälliköksi. Hän siirtyy tehtävään Suomen Pankin vakauspolitiikkatoimistosta, jossa hän on työskennellyt vanhempana ekonomistina.

Filosofian maisteri Seppo Juutilainen on nimitetty Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimiston päälliköksi. Hän on aikaisemmin toiminut saman osaston Vakuutussektori-toimiston päällikkönä ja Vakuutusvalvontavirastossa yksikön päällikkönä.

Filosofian kandidaatti Vesa Hänninen on nimitetty Työeläkelaitokset-toimiston päälliköksi. Hän on aikaisemmin työskennellyt Riskienvalvonnan Vakuutustekniset riskit ja tutkimus -toimiston päällikkönä ja johtavana matemaatikkona sekä ylimatemaatikkona Vakuutusvalvontavirastossa.

Kauppatieteiden maisteri Tuukka Lahkela on nimitetty Markkina- ja likviditeettiriskit -toimiston päälliköksi. Hän siirtyy tehtävään saman toimiston johtavan riskiasiantuntijan tehtävästä.

Osa nimityksistä liittyy Finanssivalvonnan organisaatiomuutokseen ja osa muutoin vapautuneisiin esimiestehtäviin. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on kohdentaa Finanssivalvonnan resurssit paremmin vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä, selventää tehtävien ja vastuiden jakoa sekä tehostaa toimintaa.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puh. 010 831 5300

Katso myös

Valvottavatiedote organisaatiomuutoksesta