Yleistiedoksianto 6.9.2023: SLO:n Eläkesäätiön sääntömuutoksesta

Yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 62 § nojalla ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on vahvistanut SLO:n Eläkesäätiön sääntömuutokset 4.9.2023 (asianumero FIVA/2023/1256).

Päätös on nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 37 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Finanssivalvonta, 6.9.2023