Kuulutus: Orionin Eläkesäätiö ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ovat hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta vakuutustoiminnan luovuttamiselle Keskinäiselle Työeläkevakuutusyhtiö Elolle

Virallisessa lehdessä 19.9.2023 on julkaistu seuraava kuulutus:

Kuulutus

Eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain (946/2021) 12 luvun 7 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Orionin Eläkesäätiö ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ovat hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta vakuutustoiminnan luovuttamiselle Keskinäiselle Työeläkevakuutusyhtiö Elolle.

Tämän johdosta kehotetaan niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti Finanssivalvonnalle viimeistään 19. lokakuuta 2023.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoitteessa Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 14. syyskuuta 2023

Finanssivalvonta