Kuulutus Virallinen lehti 16.4.2024: SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta vakuutuskannan luovuttamista koskevalle suunnitelmalle

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 21 luvun 5 §:n perusteella ilmoitetaan, että SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta vakuutuskannan luovuttamista koskevalle suunnitelmalle. Suunnitelman mukaan SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö luovuttaa Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle koko vakuutuskantansa.

Tämän johdosta kehotetaan niitä luovutettavaan vakuutuskantaan kuuluvien vakuutusten vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne Finanssivalvonnalle viimeistään 21 päivänä toukokuuta 2024.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoitteessa Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Yhteyshenkilö: vanhempi juristi Milla Mustamäki, p. (09) 183 5208.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2024

FINANSSIVALVONTA