Kuulutus Virallinen lehti 5.4.2024: Ruotsin Finansinspektionen on pyytänyt Finanssivalvonnan suostumusta Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolagin ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutuskannan luovuttamista koskevalle suunnitelmalle

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 21 luvun 5 §:n perusteella ilmoitetaan, että Ruotsin Finansinspektionen on pyytänyt Finanssivalvonnan suostumusta Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolagin ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutuskannan luovuttamista koskevalle suunnitelmalle. Suunnitelman mukaan Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag luovuttaa Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle Suomen sivuliiketoimintaan liittyvän vakuutuskantansa. Finanssivalvonta antaa kannanluovutusta koskevan suostumuksensa Ruotsin Finansinspektionenille, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen.

Tämän johdosta kehotetaan niitä luovutettavaan vakuutuskantaan kuuluvien vakuutusten vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia kannanluovutusta koskevaa suunnitelmaa vastaan, esittämään ne Finanssivalvonnalle viimeistään 7 päivänä toukokuuta 2024.

Kannanluovutusta koskevat asiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoitteessa Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Yhteyshenkilö: vanhempi juristi Milla Mustamäki, p. (09) 183 5208.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2024

FINANSSIVALVONTA