Tulkinta 16.10.2018 – 2/2018

Hallinnollisten sakkojen ja seuraamusmaksujen vakuuttamiskelpoisuus

​​FIVA 3/01.02/2018

Finanssivalvonnan tulkinta

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan hallinnollisten sakkojen ja seuraamusmaksujen varalta vakuuttaminen ei ole hyvän vakuutustavan mukaista, eikä siten sallittua.

Finanssivalvonnan tulkinta koskee yhtä lailla niin rikosoikeudellisia sakkoja kuin hallinnollisia sakkoja ja seuraamusmaksuja, eikä riipu siitä, ovatko sakot seurausta tahallisesta teosta, laiminlyönnistä vai huolimattomuudesta. Myöskään sillä ei ole merkitystä, määrätäänkö sakko tai seuraamusmaksu oikeushenkilölle vai luonnolliselle henkilölle.

Perustelut

Finanssivalvonta ei katso hyvän vakuutustavan mukaiseksi vakuuttaa sellaista riskiä, jonka vakuuttaminen saattaisi edistää toimijoiden piittaamattomuutta sääntelyn noudattamista kohtaan ja jonka riskin vakuuttamisella kyseenalaistetaan toimijoiden velvollisuus noudattaa sitä koskevaa sääntelyä. Tällaisen riskin vakuuttaminen on ristiriidassa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa.

Vakuutusyhtiölain 25 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa, että vakuutusyhtiöt noudattavat vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa.

Hyvä vakuutustapa on vakuutusyhtiölain käsite, jota on vakiintuneesti käytetty vakuutusalalla. Vakuutusalalla toiminnan on oltava paitsi muodollisesti lainmukaista myös eettisesti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista - eli hyvän vakuutustavan mukaista. 

Sovellettavat lainkohdat

Vakuutusyhtiölain 25 luvun 1 §:n 1 momentti

Lisätietoja antavat

  • Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5528 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi
  • Timo Peltonen, toimistopäällikkö, puhelin 09183 5551 tai timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi

Lisää tietoa

Verkkouutinen 16.10.2018: Sakkojen varalta vakuuttaminen on hyvän vakuutustavan vastaista