Tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet

I detta avsnitt presenteras nationell statistik om mindre betydande institut (LSI-banker). Uppgifterna hänför sig till kapitaltäckningsreglerna och presenteras på aggregatnivå. Statistik om betydandeinstitut i Finland som står under ECB:s tillsyn publiceras av ECB.  

Statistik (excel)

I avsnittet finns följande tabeller:

Part 1 Consolidated data per Competent Authority
Part 2 Data on credit risk
Part 3 Data on market risk
Part 4 Data on operational risk
Part 5 Data on supervisory measures and administrative penalties
Part 6 Data on waivers

Motsvarande upplysningar från övriga EU-länders tillsynsmyndigheter finns på Europeiska bankmyndighetens (EBA) webbplats.

Se också: tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet