Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2013–2023H1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1
Begäran om polisutredning 4 3 5 2 6 5 2 6 8 5 5**
Offentlig anmärkning* - - 2 - - - - - - - -
Offentlig varning 2 2 - 2 5 3 1 1 1 2 -
Ordningsavgift 6 2 19 2 3 - - 1 - 2 1
Påföljdsavgift - 1 - 3 4 3 5 2 2 3 -

* Finansinspektionen har sedan 1.1.2013 inte kunnat tilldela offentliga anmärkningar för förseelser som skett efter detta datum.
** Siffran har rättats 27.9.2023.

Finansinspektionen begärde polisutredning i fem fall och påförde ett ordningsavgift under 1.1.–30.6.2023.

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2013–2023H1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1
Total antal undersökta fall 100 83 127 104 95 108 150 155 115 127 100
Missbruk av insiderinformation 47 36 57 48 58 71 83 105 65 88 81
Marknadsmanipulation 28 23 40 31 24 23 50 39 41 21 15
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 17 18 24 23 12 12 15 9 6 13 4
Övriga fall 8 6 6 2 1 2 2 2 3 5 0

Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.

I tabellen presenteras sådana undersökta tillsynsfall som gäller handeln på värdepappersmarknaden eller informationsskyldigheten som har avslutats under ifrågavarande år. 1.1.–30.6.2023 har det funnits 100 sådana fall.

Under motsvarande tidsperiod tog Finansinspektionen emot 112 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2023.