Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2012–2022H1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1
Begäran om polisutredning 5 4 3 5 2 6 5 2 6 8 1
Offentlig anmärkning* 3 - - 2 - - - - - - -
Offentlig varning 3 2 2 - 2 5 3 1 1 1 2
Ordningsavgift 14 6 2 19 2 3 - - 1 - -
Påföljdsavgift - - 1 - 3 4 3 5 2 2 3

* Finansinspektionen har sedan 1.1.2013 inte kunnat tilldela offentliga anmärkningar för förseelser som skett efter detta datum.

Finansinspektionen begärde polisutredning i ett fall, tilldelade två offentliga varningar och tre påföljdsavgifter under 1.1.–30.6.2022. 

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2012–2022H1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1
Total antal undersökta fall 85 100 83 127 104 95 108 150 155 115 66
Missbruk av insiderinformation 23 47 36 57 48 58 71 83 105 65 45
Marknadsmanipulation 35 28 23 40 31 24 23 50 39 41 13
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 23 17 18 24 23 12 12 15 9 6 6
Övriga fall 4 8 6 6 2 1 2 2 2 3 2

Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.

I tabellen presenteras sådana undersökta tillsynsfall som gäller handeln på värdepappersmarknaden eller informationsskyldigheten som har avslutats under ifrågavarande år. 1.1.–30.6.2022 har det funnits 66 sådana fall.

Under motsvarande tidsperiod tog Finansinspektionen emot 77 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2022.

Under 1.1.–30.6.2022 skickade Finansinspektionen sammanlagt sex begäran om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i anknytning till värdepappersmarknadstillsynen. Sammanlagt ett begärande om handräckning mottogs.