Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2007–2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Begäran om polisutredning 2 5 - 3 4 5 4 3 5 2 6 5
Offentlig anmärkning 1 1 5 3 3 3 - - 2 - - -
Offentlig varning - 1 - - - 3 2 2 - 2 5 3
Ordningsavgift - 14* - 1 5 14 6 2 19 2 3 -
Påföljdsavgift - - - - - - - 1 - 3 4 3

*Siffran har ändrats 1.10.2013.

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

FI begärde polisutredning i fem fall, tilldelade tre offentliga varningar och tre påföljdsavgifter under 2018.

Finansinspektionens undersökningar av tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden under 2007–2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total antal undersökta fall 65 62 74 70 80 85 100 83 127* 107 96 108
Missbruk av insiderinformation 45 27 37 27 34 23 47 36 57* 47 59 69
Marknadsmanipulation 5 11 17 11 23 35 28 23 40 31 24 24
Informationsskyldighet 12 12 16 25 16 23 17 18 24 24 11 13
Övriga fall 3 12 4 7 7 4 8 6 6 5 2 2

*Siffrorna har ändrats 10.10.2016

FI har undersökt sammanlagt under 2018 108 tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten  på värdepappersmarknaden. Totalt antal undersökta fall avser fall som avslutats under perioden i fråga.

FI har fått 77 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller övriga affärstransaktioner från värdepappersförmedlare. Från börsens marknadstillsyn har FI fått 34 anmälningar.
      
FI har skickat in 10 begäran om handräckning till tillsynsmyndigheter angående värdepappersmarknadsmissbruk (jämfört med 13 under 2017). FI har fått motta fyra begäran om handräckning från andra myndigheter (jämfört med 10 under 2017).