Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2009–30.6.2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.1.–30.6.2019
Begäran om polisutredning - 3 4 5 4 3 5 2 6 5 1
Offentlig anmärkning 5 3 3 3 - - 2 - - - -
Offentlig varning - - - 3 2 2 - 2 5 3 -
Ordningsavgift - 1 5 14 6 2 19 2 3 - -
Påföljdsavgift - - - - - 1 - 3 4 3 3

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

FI begärde polisutredning i ett fall och tilldelade tre påföljdsavgifter under perioden i fråga.

Finansinspektionens undersökningar av tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden under 2009–30.6.2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.1.–30.6.2019
Total antal undersökta fall 74 70 80 85 100 83 127* 107 96 108 57
Missbruk av insiderinformation 37 27 34 23 47 36 57* 47 59 69 38
Marknadsmanipulation 17 11 23 35 28 23 40 31 24 24 15
Informationsskyldighet 16 25 16 23 17 18 24 24 11 13 3
Övriga fall 4 7 7 4 8 6 6 5 2 2 1

*Siffrorna har ändrats 10.10.2016

FI har undersökt sammanlagt (fram till 30.6.2019) 57 tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten  på värdepappersmarknaden. Totalt antal undersökta fall avser fall som avslutats under perioden i fråga.

FI har fått 55 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller övriga affärstransaktioner från värdepappersförmedlare (mot 40 till 30.6.2018). Från börsens marknadstillsyn har FI fått 19 anmälningar (mot 18 till 30.6.2018). FI har fått fyra anmälningar från MTF.

FI har skickat in en begäran om handräckning till tillsynsmyndigheter angående värdepappersmarknadsmissbruk  (mot 9 till 30.6.2018). FI har en gång  fått motta en begäran om handräckning från andra myndigheter (mot 2 till 30.6.2018).