Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2011–2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Begäran om polisutredning 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6 8
Offentlig anmärkning* 3 3 - - 2 - - - - - -
Offentlig varning - 3 2 2 - 2 5 3 1 1 1
Ordningsavgift 5 14 6 2 19 2 3 - - 1 -
Påföljdsavgift - - - 1 - 3 4 3 5 2 2

* Finansinspektionen har sedan 1.1.2013 inte kunnat tilldela offentliga anmärkningar för förseelser som skett efter detta datum.

Finansinspektionen begärde polisutredning i åtta fall, tilldelade ett offentlig varning och två påföljdavgifter under 2021. 

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2011–2021 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total antal undersökta fall 80 85 100 83 127 104 95 108 150 155 115
Missbruk av insiderinformation 34 23 47 36 57 48 58 71 83 105 65
Marknadsmanipulation 23 35 28 23 40 31 24 23 50 39 41
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 16 23 17 18 24 23 12 12 15 9 6
Övriga fall 7 4 8 6 6 2 1 2 2 2 3

Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.

I tabellen presenteras sådana undersökta tillsynsfall som gäller handeln på värdepappersmarknaden eller informationsskyldigheten som har avslutats under ifrågavarande år. Under 2021 har det funnits 115 sådana fall.

Under motsvarande tidsperiod tog Finansinspektionen emot 160 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2022.

Under 2021 skickade Finansinspektionen sammanlagt fem begäran om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i anknytning till värdepappersmarknadstillsynen. Sammanlagt fem begäran om handräckning mottogs.