Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2011–30.6.2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 H1
Begäran om polisutredning 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6 4
Offentlig anmärkning 3 3 - - 2 - - - - - -
Offentlig varning - 3 2 2 - 2 5 3 1 1 -
Ordningsavgift 5 14 6 2 19 2 3 - - 1 -
Påföljdsavgift - - - 1 - 3 4 3 5 2 -

Finansinspektionen har 1.1.2021–30.6.2021 lämnat fyra begäranden om utredning till polisen.

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2011–30.6.2021 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 H1
Total antal undersökta fall 80 85 100 83 127 104 95 108 150 155 56
Missbruk av insiderinformation 34 23 47 36 57 48 58 71 83 105 37
Marknadsmanipulation 23 35 28 23 40 31 24 23 50 39 14
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 16 23 17 18 24 23 12 12 15 9 4
Övriga fall 7 4 8 6 6 2 1 2 2 2 1

Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.

I tabellen presenteras sådana undersökta tillsynsfall som gäller handeln på värdepappersmarknaden eller informationsskyldigheten som har avslutats under ifrågavarande år. Antalet avslutade tillsynsfall under 1.1–30.6.2021 var 56.

Under motsvarande tidsperiod tog Finansinspektionen emot 81 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2021.

Finansinspektionen skickade under 1.1–30.6.2021 begäran om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i tre fall som gällde tillsynen av värdepappersmarknaden och tog emot en begäran om handräckning.