Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2010–2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Begäran om polisutredning 3 4 5 4 3 5 2 6 5 2
Offentlig anmärkning 3 3 3 - - 2 - - - -
Offentlig varning - - 3 2 2 - 2 5 3 1
Ordningsavgift 1 5 14 6 2 19 2 3 - -
Påföljdsavgift - - - - 1 - 3 4 3 5

Finansinspektionen har 2019 lämnat två begäranden om utredning till polisen samt utfärdat en offentlig varning och fem påföljdavgifter. 

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2010–2019 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total antal undersökta fall 70 80 85 100 83 127* 107 96 108 151
Missbruk av insiderinformation 27 34 23 47 36 57* 47 59 69 83
Marknadsmanipulation 11 23 35 28 23 40 31 24 24 51
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 25 16 23 17 18 24 24 11 13 15
Övriga fall 7 7 4 8 6 6 5 2 2 2

*Siffrorna har ändrats 10.10.2016

I tabellen presenteras de tillsynsfall i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen har undersökt och som har avslutats under ifrågavarande år. År 2019 har det funnits 151 sådana fall.

År 2019 mottog Finansinspektionen 169 anmälningar om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden (jämfört med 111 under 2018). I en del fall fortsätter utredningen 2020.

Finansinspektionen skickade 2019 sammanlagt åtta begäranden om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i anknytning till värdepappersmarknadstillsynen (jämfört med 10 under 2018). Sammanlagt sex begäran om handräckning mottogs (jämfört med 4 under 2018).