Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2010–30.6.2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.1.-30.6.2020
Begäran om polisutredning 3 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6
Offentlig anmärkning 3 3 3 - - 2 - - - - -
Offentlig varning - - 3 2 2 - 2 5 3 1 -
Ordningsavgift 1 5 14 6 2 19 2 3 - - -
Påföljdsavgift - - - - 1 - 3 4 3 5 1

Finansinspektionen har 1.1.-30.6.2020 lämnat sex begäranden om utredning till polisen och en påföljdavgift.

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2010–30.6.2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.1.-30.6.2020
Total antal undersökta fall 70 80 85 100 83 127* 107 96 108 151 92
Missbruk av insiderinformation 27 34 23 47 36 57* 47 59 69 83 67
Marknadsmanipulation 11 23 35 28 23 40 31 24 24 51 20
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 25 16 23 17 18 24 24 11 13 15 4
Övriga fall 7 7 4 8 6 6 5 2 2 2 1

*Siffrorna har ändrats 10.10.2016

I tabellen presenteras de tillsynsfall i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen har undersökt och som har avslutats under ifrågavarande år. 1.1.-30.6.2020 har det funnits 92 sådana fall.

I motsvarande tidsperiod mottog Finansinspektionen 76 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2020.

Finansinspektionen skickade 1.1.-30.6.2020 sammanlagt ett begärande om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i anknytning till värdepappersmarknadstillsynen. Sammanlagt inga begäran om handräckning mottogs.