Rapportering

Företaget under tillsyn ska lämna Finansinspektionen uppgifter för att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism och riskhanteringsmetoderna. Referensdag för rapporteringen är 31.12. och uppgifterna ska rapporteras till Finansinspektionen senast 28.2. varje år.

Rapporteringen gäller följande grupper av tillsynsobjekt:

  • Kreditinstitut
  • Auktoriserade betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
  • Värdepappersföretag
  • Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag (exklusive filialer)
  • Beviljare av konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån
  • Tillhandahållare av virtuella valutor

Tabeller och anvisningar för rapporteringen om risker och kontroller som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism och sanktioner (RA, Riskbedömningsenkät) hittar ni via länkarna nedan.

RA-rapporteringen, tabeller (excel)
RA-rapporteringen – anvisningar (pdf)

Se svarsalternativen för frågorna i anvisningarna.

Närmare information finns i Finansinspektionens webbtjänst