Raportointi

Valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle tiedot rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä pakotteita koskevien riskien ja riskienhallintakeinojen arvioimiseksi. Kerättävän tiedon raportointiajankohta on vuosittain 31.12. ja raportoinnin määräaika Finanssivalvontaan on 28.2.

Tiedonkeruu koskee seuraavia valvottavaryhmiä:

  • Luottolaitokset
  • Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat
  • Sijoituspalveluyritykset
  • Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
  • Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt (poislukien sivuliikkeet)
  • Kuluttajaluottojen myöntäjät ja vertaislainavälittäjät
  • Virtuaalivaluutan tarjoajat

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä pakotteita koskevien riskien ja kontrollien tiedonkeruun (RA, Riskiarviokysely) lomakemallit ja kysymysten ohjeistus avautuvat alla olevista linkeistä.

RA-tiedonkeruu, lomakemallit (excel)
RA-tiedonkeruu – ohjeistus (pdf)

Katso ohjeistuksesta kysymyksien vastausvaihtoehdot.

Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelussa