Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi

Määräykset ja ohjeet 15/2013 (pdf)

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi

  • voimassa 22.7.2014 alkaen
  • muutettu 11.7.2017

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi (versio 2)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 2/2017 Muutoksia finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnista annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 15/2013

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 2/2017, 12.5.2017 (dnro FIVA 6/01.00/2017) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma