Anmälningar om kundklagomål

För att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag samlar Finansinspektionen in uppgifter enligt 3 kap. 18 § i lagen om Finansinspektionen om de kundklagomål som lämnas in till företag under tillsyn om tjänster med tillhörande produkter som omfattas av verksamhetstillståndet.

Företag under Finansinspektionens tillsyn rapporterar insamlade uppgifter via e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen. E-tjänsten har en meddelandefunktion för kontakttaganden som gäller anmälan.

I e-tjänsten finns följande blanketter:

Banktjänster kreditinstitutsverksamhet
Investeringstjänster kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringstjänster
Försäkringstjänster försäkringsverksamhet