Anmälningar om kundklagomål

För att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag samlar Finansinspektionen in uppgifter enligt 3 kap. 18 § i lagen om Finansinspektionen om de kundklagomål som lämnas in till företag under tillsyn om tjänster med tillhörande produkter som omfattas av verksamhetstillståndet.

Företag under Finansinspektionens tillsyn rapporterar insamlade uppgifter via e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen. E-tjänsten har en meddelandefunktion för kontakttaganden som gäller anmälan.

Rapportering av anmälningar om kundklagomål till Finansinspektionen:

Rapportblankett *

Rapporteringsskyldiga**

Rapportperioder och tidsfrister

Banktjänster

Blankett (pdf)

Inlåningsbanker och filialer i Finland till utländska kreditinstitut som tar emot insättningar (EES-länder)

Uppgifter enligt blanketten för tiden 1.7.2020 – 31.12.2020 ska rapporteras senast 31.1.2021

Investeringstjänster

Blankett (pdf)

  • värdepappersföretag

  • kreditinstitut,
  • fondbolag och
  • AIF-förvaltare med auktorisation

som tillhandahåller investeringstjänster

Uppgifter enligt blanketten för tiden
1.7.2020 – 31.12.2020 ska rapporteras senast 31.1.2021

Försäkringstjänster

Blankett (pdf)

Företag som bedriver försäkringsverksamhet, enligt separat sändlista som skickades till aktörerna 15.6.2020

Uppgifter enligt blanketten för tiden 1.1– 31.12.2019 ska rapporteras senast 15.7.2020

* Rapportinnehållet framgår av bifogade blanketter. Den egentliga rapporteringen sker via Finansinspektionens elektroniska kommunikationstjänst, där motsvarande blankett tillhandahålls.

** Rapporteringsskyldigheten gäller inte nödvändigtvis hela sektorn. Skyldigheten framgår av systemet per företag under tillsyn: e-tjänsten är synlig endast för rapporteringsskyldiga företag under Finansinspektionens tillsyn. Blanketten för den pågående rapportperioden skapas vid rapportperiodens slut.