Revision

Finansinspektionen deltar i revisionsgrupper som lyder under Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Revisionsgrupperna under både ESMA och EBA bevakar de internationella utvecklingsprojekten på revisionsområdet och kommenterar aktuella frågor ur värdepappersmarknads- och banktillsynsperspektiv.

Se också

ESMAs kommentarbrev 

EBAs kommentarbrev