Arbetspensionsförsäkring

Finansinspektionens byrå för arbetspensionsanstalter ansvarar för solvenstillsynen i arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser, försäkringskassor och i pensionsanstalter som grundats genom lag. Dessutom deltar den aktivt i beredningen och verkställandet av regleringen om pensionsanstalter.

 

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn