Anmälan om korta positioner i undantagsfall

1. Ladda anmälningsblanketten och fyll i den

2. Skicka anmälningsblanketten till Finansinspektionen

Mer information: Anmälan om korta positioner