Varningslistor

Finansinspektionens mål är att verka för bättre marknadsinformation och öka allmänhetens möjligheter att själv bedöma innehållet i och riskerna med olika finansiella tjänster. Med tanke på kund- och investerarskydden är det viktigt att finansmarknadsaktörerna följer bestämmelserna för finansmarknaden. 

I detta syfte publiceras under denna rubrik följande förteckningar: