Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd

Under denna rubrik har vi samlat finska lagar och förordningar om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I Finland svarar finansministeriet för utvecklandet av lagstiftningen mot penningtvätt.

Direktiv och EU-förordningar

Lagar och förordningar


Ansökan om undantag

Ansökan om tillstånd att avvika från datasöksystemet enligt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019)

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde i kraft den 1 maj 2019. Enligt lagen ska kredit- och betalningsinstitut antingen upprätta ett datasöksystem eller på något annat sätt lämna de uppgifter som föreskrivs i lagen till tullens särskilda kontoregister före den 1 september 2020. Skyldigheten baserar sig på bestämmelserna i det s.k. femte penningtvättsdirektivet.

Enligt 4 § i lagen kan Finansinspektionen bevilja ett kreditinstitut tillstånd att avvika från skyldigheten att administrera ett datasöksystem (nedan: undantag). Trots att undantag beviljats är kreditinstitutet skyldigt att lämna in de lagstadgade uppgifterna till tullens bank- och betalkontoregister.

Lämna in en fritt formulerad ansökan om undantag till Finansinspektionen. Grunder för beviljande av undantag är bl.a. kreditinstitutets storlek och verksamhetens art och omfattning. Om bankerna hör till samma grupp av banker och använder samma system, kan de ansöka om undantag tillsammans. Exempel på sådana banker är Sparbanksgruppen, utom de självständiga sparbankerna, och POP-bankerna.

Vi ber er lämna in ansökan om undantag före den 30 April 2020 till Finansinspektionens registratur (kirjaamo(at)fiva.fi) elektroniskt i något av de vanligaste textbehandlingsformaten (word, pdf osv.). Ansökan kan vid behov kompletteras efter den utsatta tidsfristen.

Anteckna ärendets diarienummer FIVA 15/02.01.04/2019 och meddela till vilka delar ansökan innehåller information som utgör affärs- eller yrkeshemlighet.