Gå direkt till innehållet

Regelverk

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Prospekt
Insiderregler
Informationsskyldighet
Tillsyn av finansiell rapportering och revision
Blankning

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för emittenter och investerare

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Verksamhet på värdepappersmarknaden

Erbjudande och börsnotering av värdepapper Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare

Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna Emittenter och investerare

Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Börsen och andra handelsplatser Emittenter och investerare

Personer som mottar marknadssonderingar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen Tillhandahållare av investeringstjänster Emittenter och investerare

Diverse föreskrifter och anvisningar

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare