Tillhandahållare av aktiesparkontoservice

Finansinspektionen fattar ett beslut om registrering enligt 4 § i lagen om aktiesparkonton (680/2019) för de aktörer som har lämnat in tillräckliga uppgifter för att ett beslut om registrering kan fattas. Besluten publiceras temporärt i denna sida till dess att Finansinspektionens officiella register på Finansinspektionens webbplats finns att tillgå. Därefter tas den temporära förteckningen över registrerade aktörer bort från webbplatsen.

Finansinspektionen har hittills registrerat följande aktörer:

Namn FO-nummer Datum för registrering
Nordnet Bank AB finsk filial 2329589-2 18.11.2019
Nordea Bank Abp 2858394-9 9.12.2019
Danske Bank A/S, Finland filial 1078693-2 9.12.2019
Saxo Bank A/S  15731249 (danskt FO-nummer) 19.12.2019
Ålandsbanken Abp 0145019-3 16.3.2020