Samu Kurri

Avdelningschef, digitalisering och analys 3/2019–

Född: 1972
Utbildning: Magister i samhällsvetenskaper

Tidigare befattningar

 • Finansinspektionen
  • avdelningschef, finansiell analys och operativa risker 9/2017–2/2019 
  • avdelningschef, institutstillsyn 2/2017–8/2017
 • Finlands Bank, Avdelningen för penningpolitik och forskning, byråchef 2009–2017
 • Europeiska centralbanken, DG-Economics, Senior Expert 2007–2009
 • Finlands Bank
  • Ekonomiska avdelningen, ekonom 2002–2007
  • Statistikavdelningen, ekonom 1998–2002
 • Statens ekonomiska forskningscentral, biträdande forskare 1997–1998
Samu Kurri

Samu Kurri

Avdelningschef

E-post: samu.kurri@finassivalvonta.fi