Outi Antila

Avdelningschef, försäkringsavdelningen, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet 2010–2019

Född: 1957
Utbildning: vicehäradshövding, jur.kand.

Tidigare befattningar

  • Ordförande i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 2002–2010
  • Ordförande i besvärsnämnden för olycksfallsärenden 1992–2002
  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
    • juridisk direktör 1990–1992

Andra expert- och juristuppdrag sedan 1981

Nuvarande förtroendeuppdrag

  • Finans- och försäkringsrådgivningen FINE, styrelsemedlem
  • Finansministeriets SWOT-grupp, medlem
  • Pensionsförhandlingsgruppen, medlem
  • Ordförande eller medlem i flera arbetsgrupper vid social- och hälsovårdsministeriet eller andra ministerier