Minna Lehmuskero

Övermatematiker, social- och hälsovårdsministeriet 2021–

Född: 1976
Utbildning: Filosofie magister, Joensuu universitet, av social- och hälsovårdsministeriet godkänd försäkringsmatematiker (SGF)

Tidigare uppdrag

 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
  • direktör, analysverksamheten 2015–2021
  • matematiker 2012–2015
 • Pensionsskyddscentralen
  • matematiker 2002–2012
  • ansvarsfördelningsspecialist 2001–2002
 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, matematiska avdelningen
  • arbetsrotation under anställningen som matematiker vid Pensionsskyddscentralen 02/2011–06/2011