Martti Hetemäki

Statssekreterare som kanslichef, finansministeriet 2013–

Född: 1956
Utbildning: politices licentiat, politices doktor, Bachelor of Science in Economics

Tidigare befattningar

 • Finansministeriet
  • understatssekreterare 2003–2013
 • Finansministeriet, ekonomiska avdelningen
  • överdirektör, avdelningschef 1995–2003
  • chef för ekonomisk-politiska byrån 1995
  • finansråd 1993–1995
  • äldre finanssekreterare 1991–1993
  • yngre finanssekreterare 1990–1991
  • forskare 1983–1990


Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (European Statistical Governance Advisory Board, ESGAB), ordförande
 • Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, styrelseordförande