Martti Hetemäki

Arbetslivsprofessor, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet från 2020

Född: 1956
Utbildning: politices doktor

Tidigare uppdrag 

 • Finansministeriet
  • statssekreterare som kanslichef 2013–2020
  • understatssekreterare 2003–2013
 • Finansministeriet, ekonomiska avdelningen
  • överdirektör 1995–2003
  • chef för ekonomisk-politiska byrån 1995
  • finansråd 1993–1995
  • äldre finanssekreterare 1991–1993
  • yngre finanssekreterare 1990–1991
  • forskare 1983–1990

Förtroendeuppdrag

 • Medlems- eller ordförandeskap i otaliga grupper, kommissioner och kommittéer. Har från 1995 varit medlem i EU:s olika grupper och kommittéer, inkl. European Statistical Governance Advisory Board (ordförande) 2015–2018 och Wise Persons Group on Future of EU Customs (medlem) hösten 2021 – våren 2022.

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, medlem av delegationen från 2021

 • Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland, styrelsemedlem från 2022